Форма договора присоединения
Вы можете скачать Договор в формате Microsoft Word

dogovor-prisoedineniya-kaz.doc [84 Kb] (cкачиваний: 63)
Prisoedineniya.doc [74.5 Kb] (cкачиваний: 104)


ПАРАГРАФ АЖ жүзеге асыру бойынша - WWW

Қосылу келісімшарты

Алматы қ.

"____" _____________ 2023 ж.

 

НФОТЕХЕРВИС" ЖШС,әрі қарай "Орындаушы" деп аталатын,Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры М.В. Шмидт тұлғасындағы,бір тараптан, және _________________________________________,әрі қарай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, ______________________ негізінде әрекет ететін, _____________________________________ тұлғасындағы,өзге тараптан, төмендегілер жайлы осы Келісімшартты жасасты:1.
Келісімшарттың мәні

1.1.Осы Келісімшарттың мәні Орындаушының ҚР әділет министрлігінің интеллектуалды меншік құқығы бойынша Комитетінде № 472 23.10.2008ж. тіркелген ПАРАГРАФ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН WWW (әрі қарай – ПАРАГРАФ АЖ - WWW) Тапсырыс берушіге жеткізуі болып табылады.

1.2.ПАРАГРАФ АЖ - WWW Жеткізушінің өндірістік үрдісінің өнімі болып табылады.

1.3.ПАРАГРАФ АЖ - WWW мәліметтер базасынан және http://online.zakon.kz мекен-жайы бойынша интернет-ресурстарында таралған бағдарламалық қамтамасыз етуден тұрады.

1.3.1. Мәліметтер базасы – (ҚР-ң № 6-I 1996 жылғы 10 маусымдағы «Авторлық құқық және аралас құқық жайлы» Заңының 2 бабы 9 тармағына сәйкес), берілген мәліметтер электронды-есептеуіш машиналардың көмегімен табылып және өңделетіндей етіп жүйелендірілген, шығармашылық еңбек нәтижесінің материалдарын өңдеу және орналастыруды қамтитын мәліметтер жиынтығы (мақалалар, есептер, деректер және басқа да) болып табылады. Мәліметтер базасы түсінігі, мәліметтер базасының материалдарына электронды рұқсатты жүзеге асыратын, ЭЕМ-ға арналған бағдарламаларға таралмайды»).

1.3.2. Бағдарламалық қамтамасыз ету – осы бағдарламаларды пайдалануға қажетті ақпараттар мен бағдарламалық құжаттарды өңдеу жүйесі бағдарламаларының жиынтығы (МЕМСТ 19781-90 "Бағдарламалық ақпараттарды өңдеу жүйесін қамтамасыз ету" сәйкес).

1.4. ПАРАГРАФ АЖ - WWW меншіктік құқығы бірыңғай түрдеОрындаушыға тиесілі.

 

2.ПАРАГРАФ АЖ - WWWрұқсат беру шарттары

2.1. ОрындаушыПАРАГРАФ АЖ - WWW серверінің жұмысын технологиялық жұмыстарды жүргізуге қажетті аптасына 3 сағат регламентті үзілістен өзге, тәулігіне 24 сағат және аптасына 7 күн қамтамасыз етеді. Орындаушы, қызметтердің үздіксіздігі мен мүлтіксіздігін болдырмауға барлық жағдайлар жасағанмен, олардың абсолютті түрде болмауына кепілдік бермейді. ПАРАГРАФ АЖ - WWW кіретін құқықтық нормативтік актілер мен өзге де құжаттарды жинау, сондай-ақ оларды ұсыну форматы (безендіру, бөліктерге бөлу, түзету және т.б.) Орындаушыныңайрықша құзыреті болып табылады. Құжаттардың форматтары қолданбайтын, жеке қосымшалары болмауы мүмкін.

2.2. Тапсырыс берушуге оның құрамына кіретін мәліметтер базасы және құжаттар бойынша іздеу механизміне кіруге рұқсат етіледі.. Тапсырыс берушінің ақылы құжаттарға кіруі (тақырыптың оң жағында құны бар), Орындаушыға тіркелу және одан осы Келісімшарттың 3 тармағына сәйкес қызметтердің ақысын төлеген соң кіруге рұқсат беру (логин мен құпия сөз) қамтамасыз етіледі. Бір логин-құпия сөзбен бір уақытта бірнеше адам жұмыс істей алады. Логин – құпия сөзді пайдалана отырып Тапсырыс беруші:

-ПАРАГРАФ АЖ – WWW жүйесіне кіретін кез келген төленген құжатқа кіре алады;

- өзінің тұлғалық шотының ағымдағы жағдайы туралы мәлімет ала алады;

- ақылы құжаттарға кіргені жайлы есепті қарай алады (аты мен құпия сөзді пайдаланудың толық статистикасын, сондай-ақ тұлғалық шоттағы қаражаттың қозғалысын);

- кез келген уақытта өздігінше тіркеу мәліметтерін өзгерте алады (құпия сөз, e-mail);

2.3. Осы Келісімшарт бойынша ақпараттық қызмет көрсету аясында Тапсырыс берушімен алынған құжаттар, жеке пайдалануға арналған. Оларды үшінші тұлғаға магнитті немесе өзге тасымалдағыштармен файлдар түрінде, сондай-ақ телекоммуникация желілері және байланыс каналдары арқылы тарату Орындаушының рұқсатынсыз рұқсат етілмейді. ПАРАГРАФ АЖ - WWW мәліметтер базасынан алынған құжаттар мәтіндерін қалпына келтіру, тарату және орналастыру кезінде, ПАРАГРАФ АЖ - WWWміндетті түрде сілтеме жасау қажет. Авторлық құқық нысаны болып табылатын құжаттарды қалпына келтіруге (қайта басуға) және таратуға рұқсат етілмейді. ПАРАГРАФ АЖ - WWW беттерін қарау, оларды көшіру, сақтау веб-браузер арқылы қол режимінде ғана рұқсат етіледі. Үлкен көлемді ақпараттарды бір мезгілде көшіруге, сондай-ақ ПАРАГРАФ АЖ - WWW автоматты жүктеу құралдары арқылы файлдарды жүктеуге тыйым салынады. Осы шартты бұзғанда кіруге шектеу қойылады, немесе әрбір Тапсырыс берушіге жеке шаралар қолданылады..

 

 

3. Қызметтің құны және есептесу реті

3.1. ПАРАГРАФ АЖ - WWWқұжаттарының құны әрбір құжатқа жеке анықталады және құжат тақырыбының оң жағында көрсетіледі. Мәліметтер базасының бір құжатынан екінші құжатына сілтемені басу арқылы өткенде пайда болатын құны бар ақпаратты терезесі ақылы болып табылады. Төленген құжатқа қайта оралу, ақысы төленген соң бір тәулік (24 сағат) ішінде тегін.

3.2. ПАРАГРАФ АЖ – WWW кіруге төлем Тапсырыс берушімен анықталған мерзімде аванстық төлеммен енгізіледі және Тапсырыс берушінің тұлғалық шотында есептеледі. Төлем келесі әдістермен жүргізілуі мүмкін:

* Есептік шот арқылы қолма-қол ақшасыз төлеммен;

*Орындаушының кассасында қолма-қол есептесу арқылы;

* ПАРАГРАФ-WWW интернет-карталарымен;

* Төлемдік банктік карталармен (Visa, MasterCard және басқалар);

* Электронды төлемдер жүйелерімен (WebMoney, RBK Money (USD RuPay), QIWI Кошелек, Яндекс.Деньги, EasyPay, Деньги@Mail.Ru және басқалар);

* Шұғыл төлем терминалдарымен.

Келісімшарт бойынша алғашқы төлем есептік шот арқылы қолма-қол ақшасыз төлеммен немесе Орындаушының кассасында қолма-қол есептесу арқылы жүргізілуі мүмкін.

3.3. Ақшалай қаражаттарды Тапсырыс берушінің тұлғалық шотында төлеу және есептеу тенгемен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының валюта заңнамаларына сәйкес резидент емес Тапсырыс берушілерге қызметтердің құны, шот қойылған күні сол валютаға ҚР-ң Ұлттық Банкімен бекітілген төлем валютасының курсы бойынша, жеке анықталады.

3.4. Тапсырыс беруші тұлғалық шоттағы алдын ала төлем сомасын белгілі бір мерзімде, бірақ 365 күннен көп емес мерзімде пайдалануға міндетті, мерзім аяқталған уақытта соманың қалғаны Орындаушыныңесебінеөтеді. .

3.5. Орындаушы Тапсырыс берушіге алдын ала хабарламай-ақ және Тапсырыс берушімен келіспей-ақ , ПАРАГРАФ АЖ – WWW құрамына кіретін құжаттардың құнын өзгертуге құқылы. Осылайша жаңа бағалар, олар өзгертілгеннен бастап бірден күшіне енеді.

3.6. Орындаушы ПАРАГРАФ АЖ – WWW көрсетілген қызметке Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін ұсынады.4. Тараптардың жауапкершілігі

 

4.1. Тараптар Осы келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе лайықсыз орындаған жағдайда Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамаларына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

4.2. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында Орындаушыға тәуелсіз байланыс каналдарының сапасына, интернет-браузерлердің жүктемесіне және жұмыс жасаудағы кідірістерге жауапкершілікті мойнына алмайды. Қызмет ұсынылатын уақытта, қандай да бір тікелей немесе жанама кепілдіктерсіз «сол күйінде» ұсынылады. Орындаушы Тапсырыс берушінің ПАРАГРАФ АЖ – WWW пайдалануы нәтижесінде пайда болған тікелей немесе жанама зақымдарға жауапкершілікті мойнына алмайды. Орындаушыменберілген ешқандай ақпарат немесе кеңестер кепілдік ретінде қарастырылмайды. ПАРАГРАФ АЖ – WWW абсолютті үздіксіздігі және мүлтіксіздігі кепілдендірілмейді, алайда Орындаушы осыларды болдырмаудың ақылға қонымды барлық шараларын және шарттарын қарастырады. Бой бермейтін күштегі жағдайлар осы Келісімшарт бойынша тараптарды міндеттемелерді орындаудан босатады.

4.3. Ешбір жағдайда Орындаушы,ПАРАГРАФ АЖ – WWW пайдалану немесе пайдалану мүмкіндігінің жоқтығы нәтижесінде, немесе қателіктер, өткізулер, жұмыс жасаудағы үзілістер, файлдардың жойылуы, ақаулар, жұмыс жасаудағы кідірістер, немесе мәліметтерді беру және функцияларды өзгертулер нәтижесінде Тапсырыс берушігекелтірілген тікелей немесе жанама зақымдарға жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

4.4. Орындаушы Тапсырыс берушімен хабарланатын ақпараттардың құпиялылығын қамтамасыз етуге арналған жалпы қабылданған Интернеттегі техникалық және ұйымдастырушылық шараларын қарастырады. Тапсырыс берушімен хабарланатын ақпараттарға рұқсат, Орындаушының қызметкерлеріне ғана ерекше түрде қызметті техникалық қамтамасыз ету мақсатында берілген немесе қызметтің саны және сапасы бойынша Тапсырыс берушіден талаптар түскен жағдайда. Тапсырыс берушіменхабарланатын ақпараттарға кірудің техникалық мүмкіндігі, осы ақпараттардың құпиялылығына жауапты Орындаушыныңарнайы уәкілетті қызметкерлерінде ғана бар. Тапсырыс беруші өзінің сәйкестендіргіштері мен құпия сөздерінің сақталуына және оларды таратпау жауапкершілігін өз мойнына алады. Орындаушы жауапкершіліктерді мойнына алмайды, ал Тапсырыс беруші Орындаушығатәуелсіз себептермен Тапсырыс берушініңқұпия сөзі арқылы мәліметтер базасын үшінші тұлға пайдаланған жағдайда, Орындаушы көрсеткен қызметке ақы төлеуден босатылмайды.

4.5. Тапсырыс беруші Орындаушының авторлық құқықтарын және өзге де құжаттарды, мәліметтер базасын және ИС ПАРАГРАФ АЖ - WWW бағдарламалық құралдарын иемдену құқықтарын сақтауға міндеттенеді. Орындаушы, егер Тапсырыс беруші тарапынан, оның көзқарасына сәйкес оның авторлық және өзге де құқықтарын бұзды деп санайтын әрекеттер орындалған болса, онда Орындаушы Тапсырыс берушігехабарламай-ақ оның ПАРАГРАФ АЖ - WWWкіру рұқсатын тоқтатады. Бұл жағдайда Тапсырыс берушіге төленген сомалар қайтарылмайды. Орындаушы Тапсырыс берушінің ПАРАГРАФ АЖ - WWW кіру рұқсатының жойылғандығын үшінші тұлғаға хабарлау және осындай хабарлаудың болмағандығы нәтижесінде туындайтын қандай да бір салдарға жауапкершілігін мойнына алмайды.

 

5. Өзге шарттар

5.1. Тапсырыс беруші Орындаушығахабарламалармен алмасу үшін өзінің электронды мекен-жайын хабарлауы тиіс. Тіркеу кезінде, тіркеу жайында мәліметтер көшірілетін (кіруге арналған логин және құпия сөз) және құпия сөз өзгертілген жағдайда жаңасын жіберетін, әрекеттегі электронды поштанының мекен-жайын көрсету ұсынылады. Олай болмаған жағдайда жоғалған құпия сөзді қайта қалпына келтіру мүмкін емес.

5.2. Параграф АЖ және оған қосымша қызметтерге қол жетімділік браузер арқылы жүзеге асырылады. Параграф АЖ-нің басқа онлайн-қызметтерін пайдалану үшін мынадай интернет- браузерларын пайдалануыңыз керек:Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera (соңғы версиясы),http (порт 80/tcp) және https (порт 443/tcp) хаттамалар арқылы қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Тізімде көрсетілген Интернет-браузердің соңғы нұсқауларын қолданбаған жағдайларда (кейбір терезелер мен түймелер дұрыс көрсетілмеуі және жұмыс істемеуі мүмкін, іздеу жүйесімен және құжаттың өзімен жұмыс жылдамдығы едәуір қысқарады) Орындаушы жүйенің жұмысына жауап бермейді.

 

 

6. Келісімшартты жасасу реті және оның күшіне енуі


6.1. Тапсырыс беруші және Орындаушы жазбаша түрде осы Келісімшартқа қол қойды (қол қою, сондай-ақ факс-көшірме алмасу жолымен де жүзеге асырылуы мүмкін).

6.2. Келісімшарт  Орындаушының шотына бірінші төлем түскен мезгілден  бастап күшіне енеді және 365 күнтізбелік күн қолданылады. Тапсырыс беруші Шартының бүкіл мерзімі ішінде  дербес шотын толтыруға құқығы бар.   Шарт мезгілі  аяқталғаннан кейін Шарт сомасының қалдығы Орындаушының пайдасына есепке алынады 


7. Келісімшартты бұзу реті

 

7.1. Тараптар Келісімшартты, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған жағдайларда біржақты ретпен бұза алады.

7.2. Орындаушы келесі жағдайларда Келісімшартты бір жақты ретте бұзуға құқылы:

7.2.1. Тапсырыс беруші осы Келісімшарттың 2.3. тармағын бұзған жағдайда.

7.2.2. Тапсырыс беруші тарапынанПАРАГРАФ АЖ - WWW серверінің жұмысына зақым келтірілгенде немесе басқа пайдаланушының жұмысына бөгет жасалғанда.

7.3. Орындаушы осы Келісімшарт бойынша құқықтары мен міндеттерін басқа заңды тұлғаға беруге құқылы. Тапсырыс берушінің Орындаушының келісімінсіз, осы Келісімшарт бойынша құқықтары мен міндеттерін басқа заңды тұлғаға беруге құқығы жоқ.

 

8. Тараптардың реквизиттері

 

Орындаушы:                                                      НФОТЕХЕРВИС" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Рысқұлов даңғ. 43 "В", тел: 222-21-01, факс: 222-21-02

БСН 050840004387,

"Қазақстанның Халық Банкі" АҚ,

ЖСК KZ356017131000013031,

ЖСК KZ086010131000053249,

БСК HSBKKZKX

«Нурбанк» АҚ,

ИИК KZ8284901KZ002119815

БИК NURSKZKX

«ForteBank» АҚ

ЖСК KZ9596502F0012126823

БСКIRTYKZKA


 

Төлемнің тағайындалу коды 851

НФОТЕХЕРВИС" ЖШС-ң Директоры

М.В. Шмидт _________________________ М.О.

Тапсырыс беруші:                                                           Аты-жөні, тегі. _________________________ М.О.

 

 

 

 

 dogovor-prisoedineniya-kaz.doc [84 Kb] (cкачиваний: 63)
Prisoedineniya.doc [74.5 Kb] (cкачиваний: 104)


 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №
по реализации ИС ПАРАГРАФ - WWW 

 

г. Алматы

"___"___________2023 г


   

   Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНФОТЕХ & СЕРВИС", именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице Директора Шмидт М.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику доступа к Информационной Системе «ПАРАГРАФ - WWW», зарегистрированной в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК 23.10.2008 г. под № 472 (далее - ИС ПАРАГРАФ - WWW).

1.2. ИС «ПАРАГРАФ - WWW» является продуктом производственного процесса Исполнителя.

1.3. ИС «ПАРАГРАФ-WWW» состоит из базы данных и программного обеспечения, размещенных на интернет-ресурсе по адресу http://online.zakon.kz.

1.3.1 База данных – представляет собой (согласно пп.9 ст. 2 Закона РК от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» совокупность данных (статей, расчетов, фактов и других), представляющих по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронно-вычислительной машины». Понятие базы данных не распространяется на программу для ЭВМ, с помощью которой может осуществляться электронный доступ к материалам базы данных»)

1.3.2. Программное обеспечение - совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ (согласно ГОСТу 19781-90 «Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения).

1.4. Имущественные права на ИС ПАРАГРАФ - WWW принадлежат исключительно Исполнителю.

 

2. Условия предоставления доступа к ИС ПАРАГРАФ - WWW


2.1. Исполнитель обеспечивает работу ИС ПАРАГРАФ - WWW 24 часа в сутки и 7 дней в неделю за исключением регламентных перерывов до 3 часов в неделю, необходимых для проведения технологических работ.

Подбор нормативных правовых актов и иных документов, включаемых в ИС ПАРАГРАФ - WWW а также формат их представления (оформление, разбивка на части, редакции и т.д.) являются прерогативой Исполнителя. Отдельные приложения к документам, формат которых не поддерживается, могут отсутствовать.

2.2. Заказчику предоставляется доступ к поисковому механизму по базе данных и документам, входящим в ее состав. Доступ Заказчика к платным документам (имеющим справа от заголовка стоимость) обеспечивается путем регистрации его Исполнителем и передачи ему данных для доступа (логина и пароля) после внесения оплаты в соответствии с п. 3 настоящего Договора. С одним логином-паролем одновременно может работать неограниченное количество пользователей. Используя логин - пароль Заказчик может:

- получить доступ к любому оплаченному им документу, включенному в систему ИС ПАРАГРАФ - WWW;

- получить информацию о текущем состоянии своего лицевого счета;

- просмотреть отчет о посещении платных документов (полная статистика использования имени и пароля, а также движения средств на лицевом счете);

- в любое время самостоятельно изменить регистрационные данные (пароль, e-mail).

2.3. Документы, полученные Заказчиком по настоящему Договору, предназначены для индивидуального использования. Распространение их третьим лицам в виде файлов на магнитных или иных носителях, а также рассылка по каналам связи и сетям телекоммуникаций не разрешается без разрешения Исполнителя. При воспроизведении, распространении и размещении текстов документов, полученных из базы данных ИС ПАРАГРАФ - WWW, ссылка на ИС ПАРАГРАФ - WWW обязательна. Воспроизведение (перепечатка) и распространение документов, являющихся объектами авторского права, не разрешается. Просмотр документов ИС ПАРАГРАФ - WWW, их скачивание, сохранение допускается только в ручном режиме, через веб-браузер. Запрещено единовременное скачивание больших объемов информации, а также загрузка файлов и содержимого из ИС ПАРАГРАФ - WWW с помощью автоматических средств загрузки. Нарушение данного условия влечет ограничение доступа либо применение мер, определяемых индивидуально для каждого Заказчика.

 

3. Стоимость доступа и порядок расчетов

3.1. Стоимость документов ИС ПАРАГРАФ - WWW определяется для каждого документа отдельно и указывается справа от заголовка документа. Переход из одного документа в другой документ базы данных по ссылке, при нажатии на которую появляется информационное окно с оплатой, является платным. Повторные обращения к оплаченным документам в течение суток (24 часа) после оплаты являются бесплатными.

3.2. Плата за доступ к ИС ПАРАГРАФ - WWW вносится авансовым платежом за определенный Заказчиком срок и учитывается на лицевом счете Заказчика. Оплата может производится следующими способами:

·Безналичным платежом через расчетный счет;

·Наличным расчетом в кассу «Исполнителя»;

·Интернет-картами ПАРАГРАФ-WWW;

·Платежными банковскими картами (Visa, MasterCardи другие);

·Системами электронных платежей (WebMoney, RBK Money (USD RuPay), QIWI Кошелек, Яндекс.Деньги, EasyPay, Деньги@Mail.Ru и другие);

·Терминалами мгновенной оплаты.

Первоначальная оплата по договору возможна только безналичным платежом через расчетный счет или наличным расчетом в кассу «Исполнителя».

3.3. Оплата и учет денежных средств на лицевом счете Заказчика производится в тенге. Для Заказчиков, являющихся нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, стоимость определяется индивидуально по курсу валюты платежа, установленному Национальным Банком РК для данной валюты на дату выставления счета.

3.4. Заказчик обязан использовать сумму предоплаты на лицевом счету в определенный им срок, но не более 365 дней, по окончании срока остаток суммы зачисляется в пользу Исполнителя. Состояние своего лицевого счета и дату окончания Договора Заказчик может просмотреть в меню пользователя (Мой счет), расположенном на ИС ПАРАГРАФ -WWW.

3.5. Исполнитель оставляет за собой право устанавливать и изменять стоимость документов, входящих в состав ИС Параграф –WWW без предварительного уведомления и согласования с Заказчиком. При этом новые цены вступают в силу сразу после их изменения.

3.6. Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ после оплаты за предоставленный доступ к ИС ПАРАГРАФ – WWW на сумму платежа.

4. Ответственность сторон


4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за качество каналов связи, настройки интернет-браузеров и за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от ИсполнителяИС ПАРАГРАФ - WWW предоставляется "как она есть", в виде, в котором она доступна на момент предоставления, без каких-либо прямых или косвенных гарантий. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может быть понесен Заказчиком в результате использования ИС ПАРАГРАФ -WWWW. Никакая информация или советы, даваемые Исполнителем, не могут рассматриваться как гарантии. Не гарантируется абсолютная бесперебойность или безошибочность ИС ПАРАГРАФ - WWW, хотя Исполнитель предпринимает все разумные усилия и меры с целью недопущения этого. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате доступа к ИС ПАРАГРАФ - WWW, или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе, передачи данных или изменения функций.

4.4. Исполнитель предпринимает технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации, сообщаемой Заказчиком. Доступ к информации, сообщаемой Заказчиком, сотрудникам Исполнителя разрешен исключительно в целях технического обеспечения или в случае получения претензий Заказчика. Техническую возможность доступа к информации, сообщаемой Заказчиком, имеют только специально уполномоченные сотрудники Исполнителя, которые несут персональную ответственность за конфиденциальность этой информации. Все идентификаторы и пароли являются конфиденциальной информацией. Заказчик принимает на себя всю ответственность за сохранность и нераспространение своих идентификаторов и паролей. Исполнитель не несет ответственности, а Заказчик не освобождается от оплаты Исполнителю, если паролем доступа Заказчика воспользовались третьи лица по причинам, не зависящим от Исполнителя.

4.5. Заказчик обязуется соблюдать авторские права Исполнителя и иных правообладателей на документы, базу данных и программные средства ИС ПАРАГРАФ - WWW. Исполнитель может прекратить доступ Заказчика к ИС ПАРАГРАФ - WWW без предупреждения, если Заказчик совершает действия, которые Исполнитель, исключительно со своей точки зрения, считает нарушающими его авторские и иные права. В этом случае уплаченные суммы Заказчику не возвращаются. Исполнитель не несет ответственности за извещение любых третьих лиц о лишении Заказчика доступа к ИС ПАРАГРАФ - WWW и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого извещения.

 

5. Прочие условия

5.1. Заказчик должен сообщить Исполнителю свой электронный адрес для обмена сообщениями. При регистрации настоятельно рекомендуется указывать действующий адрес электронной почты, на который будут дублироваться данные о регистрации (логин и пароль для доступа) и новый пароль, в случае его изменения. В противном случае восстановление утерянного пароля будет невозможно.

5.2. Доступ к системе ИС Параграф и ее дополнительным сервисам осуществляется по средствам браузера. Для корректной работы системы ИС Параграф и ее дополнительных сервисов необходимо использовать интернет-браузеры: Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera (последней версии), а также обеспечить доступ по протоколам http (порт 80/tcp) и https (порт 443/tcp). При использовании интернет-браузеров не последних версии на момент использования или не входящий в приведённый перечень выше за работоспособность системы и ее дополнительных сервисов Поставщик ответственности не несет (некоторые окна и кнопки могут отображаться и работать некорректно, а скорость работы с поисковой системой и самим документом может быть существенно снижена.


6. Порядок заключения и вступления в силу договора


6.1. Заказчик и Исполнитель подписали настоящий Договор в письменном виде (подписание может быть произведено также путем обмена факс – копиями, или в электронном виде на сайте).

6.2. Договор вступает в силу, с момента поступления первого платежа на счет Исполнителя и действует 365 календарных дней. В течение всего срока Договора Заказчик имеет право пополнять свой лицевой счет. По окончанию срока Договора остаток суммы зачисляется в пользу Исполнителя.


7. Порядок расторжения договора


7.1. Стороны могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

7.2.1. При нарушении Заказчиком п.2.3 настоящего Договора.

7.2.2. При совершении со стороны Заказчика попыток внести помехи и неполадки в работу ИС ПАРАГРАФ - WWW или создать препятствия для работы других пользователей.

7.3. Исполнитель вправе передать другому юридическому лицу, а Заказчик - юридическому и физическому лицам права и обязанности по настоящему Договору, предварительно письменно уведомив соответствующую Сторону. Заказчик не вправе, без согласия Исполнителя, передавать права и обязанности по настоящему Договору другому лицу. 

 

8. Реквизиты сторон

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕХ & СЕРВИС»,

Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, пр. Рыскулова 43 «В», тел: 222-21-01, факс: 222-21-02

БИН 050840004387, 

АО "Народный Банк Казахстана"

ИИК KZ356017131000013031
ИИК KZ086010131000053249

БИК HSBKKZKX

АО «Нурбанк»

ИИК KZ8284901KZ002119815

БИК NURSKZKX

Филиал АО «ForteBank» в г. Алматы

ИИК KZ9596502F0012126823

БИК IRTYKZKA


Код назначения платежа 851


Директор ТОО " ИНФОТЕХ & СЕРВИС ”

М.В. Шмидт _________________________ М.П.

Заказчик:

 

 

 

 

 

Ф.И.О. ________________________________ М.П.