Форма договора Параграф - WWW
Вы можете скачать Договор в формате Microsoft Word
Paragraf_kaz.doc [28.49 Kb] (cкачиваний: 5)

 

_-parol_dostupa.doc [92.5 Kb] (cкачиваний: 6)


«ПАРАГРАФ - WWW» АЖ (рұқсат құпия сөзі арқылы) тапсыруға

№ КЕЛІСІМ-ШАРТ

 

Алматы қаласы                                                                                                             "_____" __________________ 2023 ж.

 

 

Бұдан әрі "Жабдықтаушы" деп аталатын, Жарғы негізінде қызмет ететін, "ИнфоТех&Сервис" жауапкершілігі шектулі серіктестігінің директоры тұлғасында М. В. Шмидт бір тараптан және бұдан әрі "Сатып алушы" деп аталатын, негізінде қызмет ететін, тұлғасында екінші тараптан төмендегі туралы Келісім-шарт жасасты:

 

1.Келісім-шарт заты

1.1.Бұл келісім-шарттың заты ҚР 23.10.2008 жылғы № 472 әділет Министрлігінің зияткерлік меншік құқығы Комитетінде тіркелген «ПАРАГРАФ-WWW» Ақпараттық жүйесінің кешенін Орындаушымен жеткізілімі болып келеді (ары қарай - ПАРАГРАФ - WWW АЖ).

1.2. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ Орындаушының өндірістік үрдісінің өнімі болып саналады.

1.3. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ деректер қоры мен мекен жайы: http://online.zakon.kz болып келетін веб серверден тұрады (бағдарламалық жасақтама).

1.3.1. Деректер қоры – шығармашылық еңбек қорытындысы мәлеметтерін іріктеу және (немесе) орналастыру бойыншаэлектронды-есептеуіш машинасы арқылы бұл мәліметтер табылып және өңделе алатын түрде жүйеленген (1996 жылғы 10 маусымдағы № 6-1 "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" ҚР Заңының 2-бабының 9-тармағына сай) деректер жиынтығы (мақалалар, есептемелер, фактілер және басқалар) болып саналады. Деректор қоры базасына электронды рұқсат іске асырылатын ЭЕМ арналған бағдарлама үшін деректер қоры ұғымы таралмайды.

1.3.2. Бағдарламалық жасақтама – бағдарламаларды пайдалануға қажетті ақпараттарды өңдеу жүйесі бағдарламаларының және бағдарламалық құжаттардың жиынтығы (19781-90 "Ақпаратты өңдеу жүйесін қамтамасыз ету бағдарламалық. Терминдер және анықтамалар" МЕМСТ-ке сәйкес).

1.4. Орындаушы сондағы көрсетілген мерзім ішінде № 1 қосымшаға сай, Тапсырыс берушіге «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ тапсырады.

1.5. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ меншік құқығы тек Орындаушыға тиесілі.

 

2. Келісім-шарт бойынша талаптар

2.1. Жеткізуші «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ серверінің жұмысын технологиялық жұмыстарды өткізуге қажетті регламенттік үзілісті қоспағанда қамтамасыз етеді. Қызмет көрсетудің абсолютті тоқтаусыздығына немесе қатесіздігіне кепілдік берілмейді, бірақ Орындаушы мұны болдырмау үшін барлық орынды күш салады және шараларды қолданады. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ енетін нормативті құқылы актілерді және басқа да құжаттарды іріктеу Жабдықтаушының дәргейі болып келеді. Форматты қолдамайтын құжаттарға қатысты бөлек қосымшалар жоқ болуы мүмкін.

2.2. Тапсырыс берушіге құжаттарға рұқсат оны Орындаушы тіркеп және рұқсат алу үшін логин мен құпия сөзді оған тапсырғаннан кейін осы Келісім-шарттың 3.1 тармағына сай тауарға төлегеннен кейін қамтамасыз етіледі, бұл:

-«ПАРАГРАФ - WWW» АЖ төленген жүйе жиынтығы шегінде кез келген құжатқа рұқсат алуға ерік береді. Бір логин-құпия сөз арқылы бір уақытта тек бір ғана қолданушы жұмыс істей алады.

-Орындаушының қызмет көрсету бөлімінде қажетті кеңес алуға ерік береді.

2.3. Осы Келісім-шарт шегінде Сатып алушымен алынғанқұжаттар жеке пайдалану үшін арналған. Оларды үшінші тұлғаларға магнитты және басқа да тасымалдаушыларда файлдар ретінде, сондай-ақ байланыс арналары және телекоммуникация желілері бойынша Орындаушының рұқсатынсыз таратуға тыйым салынады. ПАРАГРАФ – WWW АЖ деректер қорынан алынған құжаттардың мәтіндерін жаңғырту, тарату және орналастыру кезінде, ПАРАГРАФ – WWW АЖ сілтеме міндетті түрде болуы тиіс. Авторлық құқық болып келетін құжаттарды жаңғырту (қайта басып шығару) және таратуға тыйым салынады.

 

3. Есептеудің құны және тәртібі

3.1. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ құны Тапсырыс берушінің таңдаған жиынтығына байланысты осы Келісім-шарттың № 1 қосымшасына сай анықталады.

3.2. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ рұқсаты үшін ақы аванстық төлеммен енгізіледі және Тапсырыс берушінің дербес шотында есептеледі. Ақыны төлеу келесі түрде жүргізіледі:

- есеп айырысу шотына қолма-қол ақшасыз төлем арқылы

- қолма-қол ақшалы төлем арқылы Орындаушының кассасына.

3.3. «ПАРАГРАФ - WWW» АЖ рұқсат беретін логин мен құпия сөз Орындаушыдан Тапсырыс берушіге электронды пошта арқылы бастапқы төлем кезінде тапсырылады. Келісім-шарт бойынша барлық сома төленгеннен Орындаушымен Тапсырыс берушіге шот-фактура және орындалған жұмыстар актілері ұсынылады.

3.4. Осы келісім-шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе лайықсыз орындағаны үшін тараптар Қазақстан Республикасының заңдылығына сай жауапкершілікке тартылады.


4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Жабдықтаушы арналардың сапасы, интернет-браузерлердің икемделуі және Жабдықтаушыға тәуелді емес, жұмыс істеудегі іркілістер үшін Сатып алушының алдында жауапты емес. Рұқсат берілу кезіндегі түрде "сол күйінде" тапсыру кезіндегі түрде ешбір тура немесе жанама кепілдіктерсіз беріледі. Жабдықтаушы пайдалану нәтижесіндегі Тапсырыс берушімен тура немесе жанама зиян шегу үшін жауапты емес. Жабдықтаушымен берілетін ешқандай ақпарат немесе кеңестер, кепілдіктер ретінде қаралмайды. Осы Келісім-шарт бойынша бой бермейтін күш тараптарды міндеттерін орындауынан босатады.

4.2. Сатып алушыға хабарланатын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету үшін Орындаушы Интернетте жалпы қабылданған техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қолданады. Орындаушының қызметкерлеріне Сатып алушымен хабарланатын ақпаратқа қол жеткізу тек тауарларды техникалық қамтамасыз ету мақсатында немесе тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші наразылығын білдірген жағдайда рұқсат беріледі. Тапсырыс берушімен хабарланатын ақпаратқа қол жеткізудің техникалық мүмкіндігіне Орындаушының бұл ақпараттың құпиялылығына дербес жауапты болатын тек арнайы уәкілетті қызметкерлері ие.

4.3. Барлық сәйкестендіргіштер мен құпия сөздер құпиялы ақпарат болып саналады. Тапсырыс беруші өзінің сәйкестендіргіштері мен құпия сөздерінің сақталуы және таралуы бойынша жауапкершілікті өзі тартады. Орындаушыға тәуелді емес себептер үшін деректер базасына Тапсырыс берушінің құпия сөзі рұқсатымен үшінші тұлғалар қол жеткізсе, Орындаушы жауапты емес.

4.4. Тапсырыс беруші Орындаушының және бақса да құқық иелерінің құжаттарына, деректер базасына және ПАРАГРАФ - WWW АЖ бағдарламалық құралдарына авторлық құқығын сақтауы тиіс. Егер Орындаушының көз қарасы бойынша Тапсырыс беруі оның авторлық құқығын бұзатын әрекеттерді жасайды деп санаса, Орындаушы Тапсырыс берушіге ПАРАГРАФ - WWW АЖ рұқсатын ескертусіз тоқтата алады. Бұл жағждайда төленген сомалар Тапсырыс берушіге қайтарылмайды. Тапсырыс берушінің ПАРАГРАФ - WWW АЖ рұқсатынан айырылғандығы туралы кез келген үшінші тұлғаға хабарлама бергені және осындай хабарламаның жоқ болуы нәтжесінде болатын зардаптары үшін Орындаушы жауапты емес.

 

5. Келісім-шарттың күшіне ену тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші № 1 қосымшада:

-Логин мен құпия сөзді ұсыну үшін электрондық мекен-жайды

- Хабарламалармен (жаңалықтар мен семинарлардың құлақтандырмалары, ПАРАГРАФ - WWW АЖ өзгерістері туралы хабарламалары және басқалар) алмасу үшін электрондық мекен-жайды

-Маңызды құжаттардың (бұл қызмет көрсету Тапсырыс берушінің жиынтығында болған жағдайда ғана) аңдатпаларын тарату үшін электронды мекен-жайды көрсетуі тиіс.

5.2. Параграф АЖ және оған қосымша қызметтерге қол жетімділік браузер арқылы жүзеге асырылады. Параграф АЖ-нің басқа онлайн-қызметтерін пайдалану үшін мынадай интернет- браузерларын пайдалануыңыз керек:Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera (соңғы версиясы), http (порт 80/tcp) және https (порт 443/tcp) zakon.kz, prgapp.kz ресурстарына хаттамалар арқылы қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Тізімде көрсетілген Интернет-браузердің соңғы нұсқауларын қолданбаған жағдайларда (кейбір терезелер мен түймелер дұрыс көрсетілмеуі және жұмыс істемеуі мүмкін, іздеу жүйесімен және құжаттың өзімен жұмыс жылдамдығы едәуір қысқарады) Орындаушы жүйенің жұмысына жауап бермейді.

 

5.3. Электрондық мекен-жайдың және логин-құпия сөздің өзгеруі Тапсырыс берушінің ресми хатының негізінде ғана жүргізіледі.

 

6. Келісім-шартты бұзу тәртібі

6.1. Осы Келісім-шарт "____"______________ 20___ ж бастап күшіне енеді және № 1 Қосымша бойынша міндеттерін толық орындағанға дейін күшін сақтайды. Осы Келісім-шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін екі тараптың келісуі бойынша № 1 Қосымшада көрсетілу жолымен ұзартылуы мүмкін.

 

6.2. Бұл келісім-шарт бірдей заңды күші бар, орыс тілінде 2 (екі) түпнұсқа данада жасалынған. Қажет кезінде, тараптар осы Келісім-шартқа қол қойғаннан кейін барынша қысқа мерзімде аударуды қамтамасыз етеді және мемлекеттік тілдегі Келісім-шарт мәтініне қол қояды. Бұл жағдайда, тараптардың әрқайсысына келісім-шарттың орыс және мемлекеттік тілдегі бір данасы ұсынылады. Әр түрлі тілдегі Келісім-шарт нұсқаларының арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда орыс тіліндегі Келісім-шарт мәтіні артықшылықты күшке ие.


 

7. Келісім-шартты бұзу тәртібі

7.1. Келісім-шарт тараптардың екі жақты келісуі бойынша бұзылады. Тараптар мұндайда осы Келісім-шарттан пайда болған міндеттерді орындау, сонымен қоса соңғы өзара төлемдерді іске асыру бойынша, барлық қажетті шараларды қолдануға міндетті болады.

7.2. Жабдықтаушы және Сатып алушы арасындағы даулар Алматы қаласының сотында қаралады.

7.3. Келісім-шарт бойынша басқа тарап өзінің міндеттерін орындамаған жағдайда, кінәлі жақтың есебінен шығындарды мүмкіншілікпен қайтарумен қоса тараптарКелісім-шартты бір жақты түрде бұза алады.

7.4. Тапсырыс берушінің рұқсаты үшін төлем ақы енгізілмесе бұл Келісім-шарт әрекетінің тоқталуы және сәйкесінше Орындаушымен міндеттерін тоқтатылуы болып қаралады.

7.5. Орындаушы Келісім-шартты бір жақты түрде келесі жағдайларда бұза алады:

7.5.1. Осы Келісім-шарттың 2.3 тармағын бұзғанда.

7.5.2. Рұқсат үшін төлем ақы 2 ай бойы енгізілмесе.

7.5.3. Тапсырыс беруші жағынан ПАРАГРАФ - WWW АЖ серверінің жұмысына ақаулар және бұзушылықтарды енгізу немесе кедергі жасау әрекеттері жасалса.

7.6. Орындаушы осы Келісім-шарт бойынша құқықтар мен міндеттерін басқа заңды тұлғаға тапсыруы мүмкін. Тапсырыс беруші Орындаушының келісуінсіз осы Келісім-шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін тапсыруа құқылы емес.

 

Тараптардың деректемелері

Жабдықтаушы

"ИнфоТех&Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 43 "В", тел: 222-21-01, факс: 222-21-02

БСК 050840004387,

"Народный Банк Казахстана" АҚ,
ЖСК KZ356017131000013031,

ЖСК KZ876018861000503071

БСК HSBKKZKX

«Нурбанк» АҚ
ИИК KZ8284901KZ002119815
БИК NURSKZKX

«ForteBank» АҚ

ЖСК KZ9596502F0012126823

БСКIRTYKZKA


Төлемді тағайындау коды 851

"ИнфоТех&Сервис" ЖШС директоры

М.В. Шмидт _________________________ М.О.

Сатып алушы:
А.Ж.Т. ________________________________ М.О.

 

 
Вы можете скачать Договор в формате Microsoft Word

_-parol_dostupa.doc [92.5 Kb] (cкачиваний: 6)

Paragraf_kaz.doc [28.49 Kb] (cкачиваний: 5)


ДОГОВОР №

на передачу ИС ПАРАГРАФ-WWW (через пароль доступа)


г. Алматы

"_____" __________________ 2023 г.

 

 

 Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНФОТЕХ & СЕРВИС", именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице Директора Шмидт М.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет договора

1.1.Предметом настоящего Договора является поставка Поставщиком Покупателю комплекта Информационной Системы "ПАРАГРАФ - WWW”, зарегистрированной в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 23.10.2008 г. № 472 (далее - ИС ПАРАГРАФ - WWW).

1.2.ИС ПАРАГРАФ - WWW является продуктом производственного процесса Поставщика.

1.3. ИС ПАРАГРАФ - WWW состоит из  базы данных и веб сервера по адресу http://online.zakon.kz (программное обеспечение).
1.3.1. База данных – представляет собой (согласно пп.9 ст. 2 Закона РК от 10 июня 1996 года № 6-I "Об авторском праве и смежных правах» «совокупность данных (статей, расчетов, фактов и других), представляющих по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронно-вычислительной машины". Понятие базы данных не распространяется на программу для ЭВМ, с помощью которой может осуществляться электронный доступ к материалам базы данных").
1.3.2. Программное обеспечение совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ (согласно ГОСТу 19781-90 "Обеспечение систем обработки информации программное Термины и определения").

1.4. Поставщик передает Покупателю ИС ПАРАГРАФ - WWW согласно Приложению №1, которое действует в течение указанного в нем срока. 

1.5.  Имущественные права на ИС ПАРАГРАФ - WWW принадлежат исключительно Поставщику. 

2. Условия по Договору

2.1. Поставщик обеспечивает работу сервера ИС ПАРАГРАФ - WWW за исключением регламентных перерывов необходимых для проведения технологических работ. Не гарантируется абсолютная бесперебойность или безошибочность услуги, хотя Поставщик предпримет все разумные усилия и меры с целью недопущения этого. Подбор нормативных правовых актов и иных документов, включаемых в ИС ПАРАГРАФ - WWW является прерогативой Поставщика. Отдельные приложения к документам, формат которых не поддерживается, могут отсутствовать.

2.2. Доступ Покупателя к документам обеспечивается путем регистрации его Поставщиком и передачи ему логина и пароля для доступа после оплаты товара в соответствии с п.3.1 настоящего Договора, что позволяет:
- получить доступ к любому документу в рамках оплаченного комплекта системы ИС ПАРАГРАФ – WWW. С одним логином-паролем одновременно может работать только один пользователь;
- получить необходимые консультации в отделе обслуживания Поставщика.

2.3. Документы, полученные Покупателем в рамках настоящего Договора, предназначены для индивидуального использования. Распространение их третьим лицам в виде файлов на магнитных или иных носителях, а также по каналам связи и сетям телекоммуникаций не разрешается без разрешения Поставщика. При воспроизведении, распространении и размещении текстов документов, полученных из базы данных ИС ПАРАГРАФ - WWW ссылка на ИС ПАРАГРАФ - WWW обязательна.  Воспроизведение (перепечатка) и распространение документов, являющихся объектами авторского права, не разрешается. Просмотр страниц ИС ПАРАГРАФ - WWW, их скачивание, сохранение допускается только в ручном режиме, через веб-браузер. Запрещено единовременное скачивание больших объемов информации, а также загрузка файлов и содержимого из ИС ПАРАГРАФ - WWW с помощью автоматических средств загрузки. Нарушение данного условия влечет ограничение доступа либо применение мер, определяемых индивидуально для каждого Покупателя.


3. Стоимость и порядок расчетов

3.1.Стоимость доступа к ИС ПАРАГРАФ - WWW определяется в зависимости от выбранного Покупателем комплекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

3.2.Плата за доступ к ИС ПАРАГРАФ - WWW вносится авансовым платежом и учитывается на лицевом счете Покупателя. Оплата может производиться следующими способами: 
- безналичным платежом через расчетный счет;
- наличным расчетом в кассу Поставщика.

3.3.Передача логина и пароля для доступа к ИС ПАРАГРАФ - WWW от Поставщика к Покупателю передается по электронной почте при первоначальной оплате. Поставщиком выставляется Покупателю расходная накладная после оплаты на всю сумму по Договору.

3.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность сторон

4.1.Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за качество каналов связи, настройки интернет - браузеров и за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Поставщика. Доступ предоставляется "как он есть", в виде, в котором он доступен на момент предоставления, без каких - либо прямых или косвенных гарантий.  Поставщик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может быть понесен Покупателем в результате ее использования. Никакая информация или советы, даваемые Поставщиком, не могут рассматриваться как гарантии. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.Поставщик предпринимает общепринятые в Интернет технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации, сообщаемой Покупателю. Доступ к информации, сообщаемой Покупателем, сотрудникам Поставщика разрешен исключительно в целях технического обеспечения товара или в случае получения претензий Покупателя по количеству и качеству товара. Техническую возможность доступа к информации, сообщаемой Покупателем, имеют только специально уполномоченные сотрудники Поставщика, которые несут персональную ответственность за конфиденциальность этой информации. 

4.3.Все идентификаторы и пароли являются конфиденциальной информацией. Покупатель принимает на себя всю ответственность за сохранность и нераспространение своих идентификаторов и паролей. Поставщик не несет ответственность, если паролем доступа Покупателя к базам данных воспользовались третьи лица по причинам, не зависящим от Поставщика.

4.4.Покупатель обязуется соблюдать авторские права Поставщика и иных правообладателей на документы, базу данных и программные средства ИС ПАРАГРАФ - WWW. Поставщик может прекратить доступ Покупателя к ИС ПАРАГРАФ - WWW без предупреждения, если Покупатель совершает действия, которые Поставщик, исключительно со своей точки зрения, считает нарушающими его авторские и иные права. В этом случае уплаченные суммы Покупателю не возвращаются. Поставщик не несет ответственности за извещение любых третьих лиц о лишении Покупателя доступа к ИС ПАРАГРАФ - WWW и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого извещения.

5. Прочие условия

5.1. Покупатель в Приложении №1 должен указать:
- электронный адрес для предоставления логина и пароля;
- электронный адрес для обмена сообщениями (новости и анонсы семинаров, извещениях об изменениях в ИС ПАРАГРАФ-WWW и прочие);
- электронный адрес для рассылки аннотаций значимых документов (при условии, что данная услуга входит в комплекты Покупателя).

5.2. Доступ к системе ИС Параграф и ее дополнительным сервисам осуществляется посредствам браузера. Для корректной работы системы ИС Параграф и ее дополнительных сервисов необходимо использовать интернет-браузеры: Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera (последней версии), а также обеспечить доступ по протоколам http (порт 80/tcp) и https (порт 443/tcp) к ресурсам *.zakon.kz, *.prgapp.kz. При использовании интернет-браузеров не последних версии на момент использования или не входящий в приведённый перечень выше за работоспособность системы и ее дополнительных сервисов Поставщик ответственности не несет (некоторые окна и кнопки могут отображаться и работать некорректно, а скорость работы с поисковой системой и самим документом может быть существенно снижена.


5.3. Изменение электронных адресов и логина-пароля производится только на основании официального письма от Покупателя. 

6. Порядок вступления в силу договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с "____"______________ 20___ г и сохраняет свою силу до полного исполнения обязательств по Приложению № 1. По истечении срока действия настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон он может быть продлен путем указания об этом в Приложении № 1.

6.2.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юри-дическую силу. При необходимости, в максимально короткие сроки после подписания настоящего Договора Стороны обеспечат перевод и подпишут текст Договора на государственном языке. В этом случае, каждой из Сторон предоставляется по одному экземпляру Договора на русском и государственном языке. В случае несоответствия между различными языковыми вариантами Договора текст Договора на русском языке имеет преимущественную силу.

7. Порядок расторжения договора

7.1.Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Стороны обязуются при этом принять все необходимые меры по исполнению обязательств, возникших из настоящего Договора, включая осуществление окончательных взаиморасчетов.

7.2.Споры между Поставщиком и Покупателем рассматриваются в суде г. Алматы. 

7.3.Стороны могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по Договору с возможным возмещением убытков за счет виновной стороны. 

7.4.Невнесение платы за доступ Покупателем рассматривается как приостановление действия Договора и соответственно приостановление обязательств Поставщика. 

7.5.Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 
7.5.1. При нарушении Покупателем п.2.3 настоящего Договора. 
7.5.2. При невнесении платы за доступ в течение 2-х месяцев.
7.5.3. При совершении попыток со стороны Покупателя внесения порчи и неполадок в работу сервера ИС ПАРАГРАФ - WWW или создание препятствий для работы других пользователей.

7.6.Поставщик вправе передать права и обязанности по настоящему Договору другому юридическому лицу. Покупатель не вправе, без согласия Поставщика, передавать права и обязанности по настоящему Договору другому лицу.

8. Реквизиты сторон

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнфоТех&Сервис"

Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, пр. Рыскулова 43 "В", тел: 222-21-01, факс: 222-21-02

БИН 050840004387, 

АО "Народный Банк Казахстана",

ИИК KZ356017131000013031,

ИИК KZ876018861000503071

БИК HSBKKZKX  


АО «Нурбанк»

ИИК KZ8284901KZ002119815

БИК NURSKZKX


Филиал АО «ForteBank» в г. Алматы

ИИК KZ9596502F0012126823

БИК IRTYKZKA


 

Код назначения платежа 710


Директор ТОО "ИнфоТех&Сервис"

М.В. Шмидт _________________________ М.П.

Покупатель:


Ф.И.О. ________________________________ М.П.
 

 
Приложение № 1 от «_____» __________________
к Договору № ___ от «_____» __________________
 
 

ВНИМАНИЕ: Состав документов, входящих в выбранный Вами комплект указывается в Информации о комплектах, действующей на момент подписания настоящего приложения.
По истечении срока действия настоящего приложения - состав комплектов определяется в соответствии с Информацией о комплектах, утвержденной на момент подписания нового Приложения № 1, которая может не совпадать с раннее утвержденной.
По истечении срока действия настоящего приложения - цена, указанная в Приложении № 1 действует исключительно до истечения срока действия договора по данному Приложению.
Покупателю предоставляется  ИС ПАРАГРАФ-WWW ( пароль доступа)

Разрешение доступа дано для следующих блоков :
 

Наименование
блоков

 

Открытие
доступа

 

Закрытие
доступа

 

Срок
подписки

 

(месяцев)

Сумма за год  

ИС ПАРАГРАФ-WWW _______(через пароль доступа) 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 
Итого общая сумма оплаты за передачу ИС ПАРАГРАФ-WWW ( пароль доступа) без НДС составляет:_______________тенге

Количество паролей переданных по данному приложению:_____________________________

Контактное лицо (телефон адрес):___________________________________________________________________________

Электронный адрес для отправки логин и пароля: ______________________________________________________________

Электронный адрес для обмена сообщениями (новости и анонсы семинаров, извещениях об изменениях в ИС ПАРАГРАФ-WWW и прочие)____________________________________________________________________________________________________________

Электронный адрес для аннотаций значимых документов ИС ПАРАГРАФ :___________________________________________


Иные периодичность и сроки оплаты: ________________________________________________________________


Срок действия Договора по данному Приложению продлен до " ___” ______ 20__ г. 
 
Поставщик _____________ М.П.
 
 
Покупатель ____________ М.П.